(τελευταία ενημέρωση 22/1/2018 13:55)
Υπολογισμός πενταετίας (παλαιό)
Υπολογισμός δεκαπενταετίας
Ημ/νία τελευταίας ημέρας μισθοδοσίας (ηη/μμ/χχχχ) Κλάδος
Βασικός 2017 MK: Παλαιός ασφαλισμένος:

α)Τελευταίο Μ.Κ. που έφερε με το Ν.3205 (μέχρι 31/10/2011) Μ.Κ: Ημ/νία χορήγησης: i) (ηη/μμ/χχχχ)
β) Μ.Κ.προηγούμενων ετών: Μ.Κ: » ii) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » iii) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » iv) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » v) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » vi) (ηη/μμ/χχχχ)
.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
*Το επίδομα θέσης δεν το θέλουνε πριν από το 2008 για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
Υπολογισμός Δεκαπενταετίας ΝΕΟΣ BETA testing
| Κλείσιμο πραθύρου