Υπολογισμός δεκαπενταετίας
Ημ/νία τελευταίας ημέρας μισθοδοσίας (ηη/μμ/χχχχ) Κλάδος
Βασικός Νοέ.2011 N.4024 Πχ. το ποσό του Δ1-κατάταξη Παλαιός ασφαλισμένος:
Αλλαγή βασικού N.4024α από Πχ. το ποσό του Δ2. 1/1/2099 για να μην ληφθεί υπόψη
Αλλαγή βασικού N.4024β από Πχ. το ποσό του Δ3. 1/1/2099 για να μην ληφθεί υπόψη
Αλλαγή βασικού N.4024γ από Πχ. το ποσό του Γ4. 1/1/2099 για να μην ληφθεί υπόψη
Βασικός N.4354 Πλήρης βασικός 2016(ΜΤΠΥ) Πρ.Διαφ.
Αλλαγή βασικού N.4354 από 1/1/2099 για να μην ληφθεί υπόψη
N.4354 νέο ΜΚ από 1/1/2099 για να μην ληφθεί υπόψη

α)Τελευταίο Μ.Κ. που έφερε με το Ν.3205 (μέχρι 31/10/2011) Μ.Κ: Ημ/νία χορήγησης: i) (ηη/μμ/χχχχ)
β) Μ.Κ.προηγούμενων ετών: Μ.Κ: » ii) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » iii) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » iv) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » v) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » vi) (ηη/μμ/χχχχ)
.
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ: από έως
(τελευταία ενημέρωση 11/2/2020 13:40)
*****: Δεν πειράζουμε το το ΤΕΑΔΥ απο το 2017 και μετά να περιλαμβάνει το οικογενειακό, γιατί ο κώδικας "$txtposoteady="=(".$txtbasikos."+".$thesis.")";" είναι ξεκάθαρος
    και για παλαιούς και νέους. Επίσης το ΤΠΔΥ απο το 2017, ο κώδικας δείχνει για παλαιούς/νέους "$txttpdy="=round((J$grammh)*0.04, 2)";" οτι κοιτάει μόνο την στήλη του βασικού.
    Για οποιαδήποτε αλλαγή θα θέλατε να προτείνετε, παρακαλώ απευθυνθείτε στην Πρωτοβάθμια Δ ΑΘΗΝΑΣ 213 1617433, οπου εκεί, δουλεύουν ακριβώς αυτά και
    επιβλέψανε την κατασκευή αυτού του συστήματος ώς εδώ. Παρακαλούμε εκείνους να πείθετε για τυχών αλλαγές και εκείνοι να τις λένε σε εμάς.

*Αλλαγή: 11/2/2020 To ΜΤΠΥ κακώς συνέχιζε να έχει το επίδομα ευθύνης.
*Αλλαγή: 3/2/2020 Το ΤΕΑΔΥ απο 1/6/2019 αντί για 0,035 είναι 0,0325.
*Το επίδομα θέσης δεν το θέλουνε πριν από το 2008 για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
*Αλλαγή: Το ΤΕΑΔΥ απο 1/12/2013 είναι 3% στις νέες αποδοχές και δέν υπάρχει ΤΕΑΔΥ πρόσθετων αποδοχών. Στην ουσία είναι τα ίδια ποσά, απλά το ΔΙΑΣ δέν τα εμφάνιζε έτσι.
*Αλλαγή: το ΜΤΠΥ για το 2016 έχει τον πλήρη βασικό και θέση ευθύνης και το 140,80.
*Αλλαγή: το ΜΤΠΥ απο 2017 και πέρα τώρα έχει τον τρέχοντα βασικό και θέση ευθύνης.
*Αλλαγή: η στήλη βασικός πλέον δείχνει τον τρέχοντα.
*Αλλαγή: Bug στο χρονοεπίδομα κατα την αλλαγή μκ 2002-2003.
*Αλλαγή: ΤΠΔΥ Δώρων απο 12/2011 και πέρα πλέον 0.
*Αλλαγή: Δεν έγινε κάποια αλλαγή. Το επίδομα ΣΕΠ δεν έχει κομμάτι-θέση ευθύνης-και ως εκ τούτου θα συμμετείχε ολόκληρο στον τύπο του ΜΤΠΥ. Αλλά δεν είναι συντάξιμο το 1% του τύπου του ΜΤΠΥ που θα το αξιοποιούσε, οπότε καλώς δεν εμφανίζεται κάτι.
*Αλλαγή: Στα ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔ ΝΕΟΥ ασφαλισμένου, στο τέλος του 2011..
*Αλλαγή: Απο το 2018 παραμένει το ποσοστό σύνταξης σε 6,67% (δεν βάζουμε εργοδοτικές)
*Αλλαγή: Προσθήκη ΠΕ-Διοικ
*Αλλαγή: Βασικός 2019=πλήρης 2016
*Αλλαγή: 2o Νέο MK