Παρασκευή 15 Δεκ 2017, 16:06
 

Δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες της Μηχανογράφησης.

Ως όνομα χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο επταψήφιος κωδικός ΥΠΑΙΘΠΑ του Σχολείου (π.χ. 0500105).

Ως κωδικό χρησιμοποιήστε τον επταψήφιο κωδικό της σχολικής μονάδας αν δεν έχετε ξανασυνδεθεί.Όνομα Χρήστη:
Κωδικός: