Δευτέρα 21 Μάι 2018, 08:11
 

Δώστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες της Μηχανογράφησης.

Ως όνομα χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο επταψήφιος κωδικός ΥΠΕΠΘ του Σχολείου (π.χ. 0500105), είτε το μέρος του e-mail μεταξύ των χαρακτήρων '@' και του επόμενου '.' (π.χ. αν το e-mail σας είναι mail@3lyk-xyz.att.sch.gr, το όνομα χρήστη θα είναι 3lyk-xyz).

Ως κωδικό χρησιμοποιήστε τον επταψήφιο κωδικό της σχολικής μονάδας αν δεν έχετε ξανασυνδεθεί.Όνομα Χρήστη:
Κωδικός: