Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014  
 
Μενού
Μισθοδοσία Σχολείων
Μισθολόγια
Συντάξεις
Υπολογισμός Πενταετίας
 
Μισθοδοσία
Μισθοδοσία Σχολείων
Ο σύνδεσμος "Μισθοδοσία Σχολείων" θα σας μεταφέρει στην αρχική σελίδα της Εφαρμογής Μισθοδοσίας του Τμήματος Μηχανογράφησης (με κωδικό όνομα "Αθηνά"). Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, κυρίως τις σχολικές μονάδες της Δ/νσης, να καταχωρίσουν στοιχεία μισθοδοσίας για τους υπαλλήλους τους.
Μισθολόγια
Ο σύνδεσμος "Μισθολόγια" θα σας μεταφέρει στη σελίδα Μισθολογίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις Μισθολογικές Ρυθμίσεις προηγουμένων ετών. Για κάθε έτος μπορείτε να κάνετε κλικ και να μεταφερθείτε στη σελίδα των Μισθολογικών Ρυθμίσεων του συγκεριμένου έτους.
Συντάξεις
Ο σύνδεσμος "Συντάξεις" θα σας μεταφέρει στη σελίδα των Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε, ανά κατηγορία, συνδέσεις σε θέματα που αφορούν την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου.
Υπολογισμός Πενταετίας
Ο σύνδεσμος "Υπολογισμός Πενταετίας" θα σας υπολογίσει τις αμοιβές της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία συνταξιοδότησης.