Αμοιβές Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η αποζημίωση των απασχολούμενων σε κάθε είδους επιτροπή σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Βαθμολογικά Κέντρα, Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων κλπ.) καθορίζονται από το ΦΕΚ 1393τ.Β'/27-04-2012.

Αμοιβές Εξετάσεων ΚΠγ

Η αποζημίωση των απασχολούμενων σε επιτροπές εξεταστικών κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ), καθώς και στις αντίστοιχες επιτροπές συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καθορίζονται από το ΦΕΚ 1696τ.Β'/16-05-2012, το οποίο τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2401τ.Β'/29-08-2012.

Αποζημίωση για Σαββατοκύριακα ή Μη Ληφθείσα Άδεια

Η αποζημίωση των εκπαιδευτικών, Διευθυντών κτλ που απασχολούνται Σαββατοκύριακα ή εργάσιμες ημέρες μετά τις 30 Ιουνίου για τις πανελλήνιες εξετάσεις προβλέπεται από το ΦΕΚ 1843/13-06-2012